Hanganyag címkék ‘TiszaRádió Plusz Gospel Jukebox – Élet szava’

8 Items

Az evangélium szíve

Dr. palavics József (Pajo) előadása “Ez a szíve az evangéliumnak, amit hirdetek; ez a fiúság lelepleződésével kezdődött bennem, ami felszabadított arra, hogy ugyanezt a fiúságot hirdessem a nem zsidó emberek tömegében. Nem éreztem azonnali sürgetést arra, hogy véleményt cseréljek azokkal (kikérjem azok véleményét), akik Krisztust csak egy történelmi szempontból ismerték.” Ezek Pál szavai a ‘megtéréséről’, […]

A csodálatos evangélium

Dr. palavics József (Pajo) előadása Talán az egyik, ha nem a legradikálisabb, legdramatikusabb megtérés az volt, ahol senki nem hirdette az evangéliumot, csak Isten avatkozott bele egy olyan ember életébe, aki gyilkos gyűlölettel volt Jézus és a követői iránt. A saját szavaival elmondva: Isten kijelentte a fiat énbennem. Kicsoda ez az Isten és kicsoda az […]

A belső ember

Dr. Palavics József (Pajo) előadása Az emberiség bukása után Isten azonnal megígérte, vagy megfenyegette a Legyőzőt, hogy ebből a bukott emberiségből származik valaki, aki legyőzi őt. Ez fantasztikus, ezt csak az Isten tudja megtenni. Jézus volt az a tökéletes emberi MAG, akiben beteljesült ez az Ígéret. Őtőle a második Ádámtól vagyunk mindnyájan, az a csoda […]

A halottakat megelevenítő Élet beszéde

Ábrahám nem olyan Istenben hit, aki a jókat jobbá, vagy az igazakat még igazabbá teszi, hanem abban hit, Aki a halottakat megeleveníti, és az istenteleneket megigazítja. Aki a halottakat megeleveníti! Mi mindnyájan akkor elevenedtünk meg Krisztussal, amikor meg voltunk halva. Ha így beszélünk ma, arról, ami megtörtént, akkor ez egy halottakat megelevenítő beszéd. Ez a […]

Az ember tragédiája (A dicstelenség)

Dr. Palavics József műsora Az Istennel való teljes egymásba gabalyodás multidimenzionális valóságából, az Életből zuhant az ember az elkülönültség, egyedül maradottság, félelem és torz ‘isten és ember ismeret’ valótlanságába. A dicsőségből a dicstelenségbe. Rossz csere volt. kép: Yellowstone Park, Morning Glory Pool, korábban áttetsző kék színű gejzír volt, a turisták által beleszórt pénz érmék és […]

Az ember születése

Dr. Palavics József (Pajo) előadása Teremtsünk…! Isten önmagához szólt amikor az embert teremtette, az ember abból az ‘anyagból’ lett, mint Isten. A mi képünre és hasonlatosságunkra! Isten önmagára gondolt, reflektált, önmagát képzelte el, ami lett az ember. Istennek ez az önrefleksziója, ahogy önmagáról tudatos volt, ezt öntötte a teremtésébe, a földbe, ez lett az ember. Istennek ez az önmagával, önmagáról […]

Élet szava

Az Élet beszéde az volt, ami Isten és az ember egységéből származott a Kertben még a bukás előtt, majd Immánueltől, akiben ez újra megvalósult. Az Élet beszéde nem a vallás beszéde, nincs benne semmi távolságtartás Isten és te közötted, nincs emlékezés a bűneidre, mert még nem is voltál olyan, és már nem is vagy az. […]