Hanganyag címkék ‘Kezdetektől’

110 of 30 items

Szövetségek az Ótestamentumban (4-6.szöv) 17.rész

by

Két féle szövetség létezik a bibliában: 1. A feltételes szövetség kétoldalú, amelyben Istennek az ember felé szóló ajánlatát a következő formula jellemzi: ha ezt fogod tenni, én ezt teszem, ezáltal Isten ígéretet tesz, hogy különleges áldásokkal ajándékozza meg az embert, feltéve, ha az ember eleget tesz bizonyos feltételeknek, amelyeket a szövetség tartalmaz. A szövetségi feltételek […]

Szövetségek az Ótestamentumban. (1-3. szöv) 16.rész

by
Szövetségek az Ótestamentumban. (1-3. szöv) 16.rész

Szabó János tanítása Mi a szövetség? Két vagy több félnek a közös céljaik megvalósítására, érdekeik védelmére kötött egyezsége, szövetkezése. A héber beríthʹ szó (melynek az etimológiája ismeretlen) 280-nál is többször fordul elő a Héber Iratokban. Ezek közül több mint 80-szor Mózes öt könyvében. Ennek a szónak az alapjelentése ’szövetség’, és a jelentéstartalma hasonlít a mai […]

Ábrahám hitének próbái – 15.rész

by
Izsák feláldozása

Szabó János tanítása Zsid. 11,17-19 Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni  Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává […]

Szodoma és Gomora hétköznapjai 14. rész

by

ásár 10: 25. És Khám családjából négy férfi elment a sík földre; ez a négy férfi neve: Sodoma, Gomorra, Admá, és Ceboim. 26. És ezek a férfiak építettek maguknak városokat a sík földön, és nevezték városaik neveit saját nevük után. 27. Ők és gyermekeik és minden hozzájuk tartozó lakozott azokban a városokban, és nagyon termékenyek […]

Ábrahám élete és vándorlása 1./ 13.rész

by

Szabó János előadása Jak. 2,23 És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki megigazultságul, és Isten barátjának neveztetett. Ábrahám származását tekintve káld nemzetiségű volt, azon belül is a káldok hébereknek nevezett alágához tartozott. Maguk a káldok – és így a héberek is – a szemita, vagyis a […]

Melkizedek és papsága! 12. -rész

by

Szabó János tanítása Vajon Ki volt Melkizedek? Tudjuk, hogy ez a rend létezett Ábrahám idejében, és a törvény ideje alatti szünet után örökre szólóan helyre lett állítva, de mikor lett intézményesítve? Röviden, mikortól létezik, mikor lépett érvénybe a melkizedeki papság? Ádám, vagy Seth idejében? Az özönvíz előtt, vagy az után? Mivel egy rendről van szó, […]

A bálványimádás és vallás kialakulása – 11. rész

by

Szabó János tanítása 2 Móz. 20,3-6 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, […]

A bálványimádás és vallás kialakulása – 10. rész

by

Szabó János tanítása A legtöbb vallásos világnézet, a természetfeletti világot a természetesbe helyezi és azt állítja, hogy a természetes változások mögött, természetfölötti van,  vagyis szellemi tényezők vannak, amik irányítják a természet folyamatait.  E miatt, az ősi felfogás miatt alakult ki a Bálvány imádás.

A vízözön utáni változások 9. rész

by
Babilon

Szabó János tanítása A  legnagyobb változás, hogy az emberek elkezdtek a maguk módján, vallásosak lenni.  Isten nem akart Vallást létrehozni!!!  Ezért is küldte el a Fiát, hogy az élő ige és a vallás szembesüljön egymással. Az emberek, a maguk módján kezdték el keresni a természetfelettit, és elkezdtek öntörvényű vallásokat létrehozni.

Nimród a “lázadó” / 8.rész

by
Bábel tornya

Szabó János tanítása „Hatalmas vadász volt az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.” 1 Mózes 10:9-10 Az a szó, hogy hatalmas , ez a héber: gibbor; görög: gigasz. nagy, hírneves Ezzel a szóval pld az 1 Mózes […]