Két féle szövetség létezik a bibliában:

1. A feltételes szövetség kétoldalú, amelyben Istennek az ember felé szóló ajánlatát a következő formula jellemzi: ha ezt fogod tenni, én ezt teszem, ezáltal Isten ígéretet tesz, hogy különleges áldásokkal ajándékozza meg az embert, feltéve, ha az ember eleget tesz bizonyos feltételeknek, amelyeket a szövetség tartalmaz. A szövetségi feltételek teljesítése áldást, a feltételek nem teljesítése átkot, büntetést von maga után.
A Biblia 6 szövetsége közöl kettő feltételes szövetség: az Éden-kerti szövetség és a Mózeshez kötődő szövetség (Ószövetség).

2. A feltétel nélküli szövetség egyoldalú, és Isten szuverén cselekedete, amelyben feltétel nélkül elkötelezi magát, hogy meghatározott áldásokat és körülményeket biztosít a szövetséges népnek.
A hat szövetségből négy feltétel nélküli: az Ádámmal, a Noéval, az Ábrahámmal kötött szövetség, és az Újszövetség.

Megoszthatod, ha tetszett 🙂