Szabó János tanítása

Mi a szövetség?

Két vagy több félnek a közös céljaik megvalósítására, érdekeik védelmére kötött egyezsége, szövetkezése. A héber beríthʹ szó (melynek az etimológiája ismeretlen) 280-nál is többször fordul elő a Héber Iratokban. Ezek közül több mint 80-szor Mózes öt könyvében. Ennek a szónak az alapjelentése ’szövetség’, és a jelentéstartalma hasonlít a mai „szerződés” szavunkéhoz. Ez azokból az ékírásos feljegyzésekből is kiderül, amelyeket 1927-ben találtak Katnában, egy ősi nem izraelita városban, amely Hamáttól DK-re feküdt. „A táblákból kettőnek [15-öt találtak meg] a tartalma egyszerű. Az »A« táblán nevek vannak felsorolva. . . a »B« táblán pedig a járandóság. . . Tehát az »A« lista egy szerződés, amelyben az érintettek. . . egyetértenek azzal, hogy valakinek a szolgálatába állnak, illetve elvállalnak bizonyos kötelezettségeket. A »B« lista (ugyanaz a valaki írta) a szerződés mibenlétét tartalmazza, hogy az embereknek milyen járandóságot kell kapniuk a szolgálataikért . . A biblia azt mondja, hogy nem mehetnek ketten egy úton, hogy meg ne egyezzenek. Az Isten és az ember között a cél az egy úton való járás volt. Közösség legyen az isten és az ember között. A szövetség pont ezt célozta meg, hogy a közösséget megőrizze, illetve, ha megtört, akkor a szövetségnek az volt a célja, hogy a szövetséget helyreállítsa! A közösségnek a célja pedig az egység. Az Isten és az ember egyesítése.

Megoszthatod, ha tetszett 🙂