ásár 10: 25. És Khám családjából négy férfi elment a sík földre; ez a négy férfi neve: Sodoma, Gomorra, Admá, és Ceboim.
26. És ezek a férfiak építettek maguknak városokat a sík földön, és nevezték városaik neveit saját nevük után.
27. Ők és gyermekeik és minden hozzájuk tartozó lakozott azokban a városokban, és nagyon termékenyek és szaporák voltak és békességben lakoztak.

“Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek” – olvassuk Péter apostol második levelében (2:6-7).

Megoszthatod, ha tetszett 🙂