Szabó János tanítása

Vajon Ki volt Melkizedek?

  • Tudjuk, hogy ez a rend létezett Ábrahám idejében, és a törvény ideje alatti szünet után örökre szólóan helyre lett állítva, de mikor lett intézményesítve? Röviden, mikortól létezik, mikor lépett érvénybe a melkizedeki papság? Ádám, vagy Seth idejében? Az özönvíz előtt, vagy az után?
  • Mivel egy rendről van szó, kik voltak vagy lehettek ennek a papságnak a tagjai Ábrahám idejében? Végtére is ekkor még nem léteztek az izraeliták. Vagy megtudhatjuk-e pl. azt, hogy ki volt az a történelmi személy, aki megáldotta Ábrahámot, s így nagyobb volt még a „hit atyjánál” is?

Megoszthatod, ha tetszett 🙂