Szabó János előadása

Jak. 2,23
És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki megigazultságul, és Isten barátjának neveztetett.

Ábrahám származását tekintve káld nemzetiségű volt, azon belül is a káldok hébereknek nevezett alágához tartozott. Maguk a káldok – és így a héberek is – a szemita, vagyis a fehér embertípus egyik alágát képezték. Ábrahám tehát nem volt sem izraelita, sem zsidó, hiszen az első izraelita az ő unokája, Jákob volt, a legelső zsidó férfi pedig az ükunokája, Judah. Ettől a Judahtól ered maga a jahudim, azaz zsidó megnevezés is.

Az ábrahámi ígéreteket öröklő Izsáknak a fiát, Jákobot nevezte át Isten Izraelre. Így Jákob volt az első izraelita, és az ő negyedikként megszületett fia, Judah volt az első zsidó ember. !!!!!!

Zsid. 11,8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.

Megoszthatod, ha tetszett 🙂